Soluno har agerat i samband med Coronavirusets (Covid-19) utbrott i Sverige

Människan kommer alltid i första hand för oss på Soluno. I extrema situationer som den nuvarande med Coronaviruset (Covid-19) är det extra viktigt att vi alla hjälps åt och har en hög tolerans för situationen i samhället. Det är det viktigt att vi alla tar ansvar för att minska risken för smittspridning och följer samhällets riktlinjer. Vi på Soluno följer konstant lägesutvecklingen och Folkhälsomyndighetens direktiv.

Soluno har en beredskapsplan för att fortsatt kunna bedriva och leverera en högkvalitativ tjänst utan inskränkningar. En tjänst som kanske aldrig varit mer aktuell och nödvändig än vid den situation som samhället befinner sig i just nu.

Soluno har vidtagit flertalet åtgärder där personal helt eller delvis arbetar utanför kontoren, bolaget är förberett att bedriva verksamheten fullt ut även om alla medarbetare skulle tvingas arbeta hemifrån. Samtliga kontakter, interna som externa genomförs idag via telefonsamtal, e-post, chatt, video och telefonmöten. Vi har en redundans på flertalet funktioner som leverans, drift och support där personal kan fylla olika roller inom bolaget vid sjukdomsbortfall. Vi arbetar med kunskapsöverföring som gör vår personal mer flexibel i att kunna hantera flertalet olika arbetsuppgifter. Vi har en kontinuerlig överblick över företagets sjukfrånvaro och genom vår HR-avdelning sker kontroller där vi snabbt fångar upp signaler på eventuell ohälsa hos medarbetarna och bolaget kan då inta ytterligare försiktighetsåtgärder, prioritera och driva verksamheten vidare på ett förtjänstfullt sätt.

I dagsläget har vi full kapacitet och bedriver verksamheten som vanligt, alla pågående projekt fortlöper enligt uppsatta projektplaner.

Vi ser ingen anledning för oro gällande våra kapacitet att fortsätta leverera våra tjänster. Våra kunder kan att vara trygga med tjänsten som Soluno levererar och tror Ni att vi kan göra mer för Er och Ert företags situation så är ni varmt välkomna att kontakta oss, vi finns här för att bidra!

Våra rutiner kan komma att ändras beroende på hur situationen i samhället förändras och hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer ser ut. Vid eventuella förändringar kommer vi med fortlöpande information.

Låt oss kontakta dig

Våra kompetenta säljare hör gärna av sig till dig och hjälper till med just dina utmaningar eller ring till 08-120 100 00 för att prata med en rådgivare direkt.