Förädlingen av Miteam och Mobile VoIP fortsätter

– Soluno BC presenterar flera förbättringar av de två tjänsterna

Soluno BC lanserar två stora förbättringar av de smarta tjänsterna Miteam respektive Mobile VoIP i plattformen Mitel 4.6 SP1. I Miteam är det nu enklare att växla kommunikationssätt plus lättare att hitta olika saker med den nya filtreringsfunktionen. Och mobilappen har utvecklats med inbyggt stöd för Mobile VoIP (Voice over IP).

Kontakta oss på Soluno här.Miteam har genomgått en rejäl ansiktslyftning. Nu är det exempelvis mycket enklare att växla kommunikationssätt från en chat till ett samtal, från en chat till en konferens eller att slå över till webbdelning.

Det möjliggörs genom att både chat-fliken och Miteam-fliken har placerats tillsammans i Miteam-tjänsten. Och att de finns på ett och samma ställe underlättar förstås all kommunikation.

Soluno BC har också infört filtreringsmöjligheter i Miteam-tjänsten för att användarna enkelt ska kunna hitta olästa meddelanden, sina favoritchattar och intressanta strömmar med mera.

Dessutom är de tre funktionerna dokumentdelning, skärmdelning och videomöten standard i Miteam.

Mobilappen har fått inbyggt stöd för Mobile VoIP. Det innebär att Solunos kunder kan ringa samtal över internet vilket förenklar kommunikationen – speciellt om det finns tillgång till wifi.   

Där mobiltäckningen är av lägre kvalitet är det dessutom en fördel att använda Mobile VoIP istället för att installera DECT-system.

Det här är bara två av flera produktutvecklingar som Soluno BC har gjort för Miteam och Mobile VoIP.

Soluno BC kan också presentera ytterligare tre nyheter i sitt tjänsteutbud:

• Mitels bords- och DECT-telefoner går att integrera mer med växeln. Därmed kan användarna styra sina hänvisningar och flytta samtal till telefonen. Det finns också en ny snabbknapp för att nå röstbrevlådan.

• Större företag med centraliserad programinstallation kan nu få tillgång till MSI-paket (Microsoft Windows Installer). Detta underlättar för IT-administratörerna som kan installera programvaror enklare och även få bättre kontroll över hanteringen av olika versioner av mjukvarorna med mera.

• Grupploggens funktion förstärks så att den kan användas för enklare statistikhantering på svarsgrupper och köer. Utvecklingen av funktionen innebär också att det går att tilldela ett missat samtal till en agent (”assigna”). Användarna kan förutom detta lägga till en notering för ett samtal, samt tydligt och enkelt se antal mottagna, besvarade, missade eller vidarekopplade samtal.    

För mer information, kontakta:
Joachim Brandt, CCO, 031-352 40 45, joachim.brandt@dstny.se
Soluno Business Communications AB

Om SolunoBC: Grundades 2017 som en sammanslagning av Solus Business Communications AB och Uno Telefoni. Sammangåendet möjliggjordes genom den nya ägaren SEB Private Equity och grundarna av Solus och Uno har återinvesterat i SolunoBC. Bolaget arbetar med molnbaserade kommunikationslösningar och kommer initialt att bilda den största operatörsoberoende integratören på den svenska marknaden. Förutom fortsatt expansion i Skandinavien ser bolaget även stora tillväxtmöjligheter främst på den europeiska marknaden.

Låt oss kontakta dig

Våra kompetenta säljare hör gärna av sig till dig och hjälper till med just dina utmaningar eller ring till 08-120 100 00 för att prata med en rådgivare direkt.