Varför Dstny

Uttrycket ”det var bättre förr” stämmer inte alls när det kommer till företagstelefoni. Växlarna var skrymmande, det tog lång tid att lägga till eller ta bort användare och uppdateringar var dyra. Här kan du läsa om hur Dstny har förenklat vardagen för många företag.

Funktionalitet

Funktionalitet

Förr

Fasta telefonväxlar hade en hel del bra funktioner. Däremot var de stationära och den enda mobila integrationen som fanns var mer eller mindre en vidarekoppling till sin fristående mobil, helt utan växelfunktioner. Det som lanserades som en lösning på detta i form av mobila växlar saknade istället mycket funktionalitet och krävde krångliga knappkoder som ingen använde.

With Dstny

Med molnbaserade växlar får man all funktionalitet som fanns i den fasta växeln samtidigt som man behåller rörligheten som de mobila växlarna bidrog till. Det bästa från två världar helt enkelt.

Skalbarheten

Skalbarheten

Förr

Företag var tvungna att dimensionera sin växel utefter behovet som gick att identifiera där och då. Den dag man växte ur sin växel var man tvungen att byta ut viss utrustning eller i värsta fall byta ut hela växeln.

With Dstny

I molnet betalar du bara för det du använder och din växel kan vara skalbar mellan 1-10000 om då så skulle vilja.

Säkerhet och sårbarhet

Säkerhet och sårbarhet

Förr

Förr hade företag sin egna fysiska växel på plats i lokalerna och det behövds en egen brandvägg för att behålla säkerheten. En enskild växel var ganska sårbar om något skulle gå sönder. Man fick köpa till serviceavtal som definierade inställelsestider och servicenivåer. Serviceavtalen krävdes för att ens få ringa supporten och sen fick man betala för nedlagd tid.

With Dstny

För en molntjänst är säkerheten en av de absolut högst prioriterade frågorna då hela kundstocken ligger nere vid en driftstörning, därav får man som kund en mycket mer påkostad och säker lösning än vad man skulle ha råd att prioritera som en enskild kund. Dessutom kan man vara säker på att man får maximal attention vid driftavbrott då en driftstörning för en hel kundstock är totalt oacceptabelt, detta utan att behöva köpa till extra serviceavtal.

Operatörsval

Operatörsval

Förr

Det fanns bara ett val, du var tvungen att välja EN operatör till din växellösning, det gick inte att blanda och hade du en mobil växel var du tvungen att byta även växel när du bytte operatör.

With Dstny

Dstny är helt operatörsoberoende. Hos oss kan du byta, behålla och blanda operatör helt fritt, inom en och samma växeltjänst.

Installation och flytt

Installation och flytt

Förr

Vid installation eller flytt krävdes förr en fysisk hantering av en tekniker på plats, ofta med stora nertider som följd. Kostnaderna för tekniker, access och nertider blev oftast skyhöga.

With Dstny

Idag sker en sömlös koppling eftersom allt ligger i molnet. Installation och flytt sker på nolltid.

Mobil integration

Mobil integration

Förr

Förr fick man betala dyra extrakostnader för att kunna integrera mobilerna i växeln, sk MEX (mobile extension).

With Dstny

Idag fungerar växeln precis lika bra oavsett vilken enhet du svarade på, vilket nummer det ringde in på eller vilken operatör ni använder.

Uppgraderingar

Uppgraderingar

Förr

Tidigare var man tvungen att köpa till de uppgraderingar som släpptes, ibland krävdes det även att man köpte till hårdvara till växeln. Dessutom fick man sköta sin egen uppdatering på kontoret som ofta krävde experthjälp från en tekniker på plats.

With Dstny

Idag beställer man en komplett tjänst och eftersom den ligger i molnet har man alltid den senaste uppdateringen - helt utan extra kostnad.

Konfiguration

Konfiguration

Förr

När en ändring skedde behövde den kodas in i växeln. Vid en nyanställning fick man be en tekniker göra detta på plats eller lösa det på distans. Den nya kollegan skulle sedan läggas upp i ett separat hänvisningssystem. Det var inte ovanligt att hela processen kunde ta upp till 3 veckor.

With Dstny

Dagens lösning är betydligt enklare. Ni lägger själva enkelt upp en ny kollega via ett gränssnitt och ändringen slår sedan igenom omedelbart.

Multipla enheter

Multipla enheter

Förr

Säg att du hade mer än ett företag eller att du hade ett privat nummer och ett jobbnummer. Då behövde du mer än en enhet, punkt slut.

With Dstny

Du behöver inte ha mer än en enhet idag eftersom du enkelt kan koppla fler nummer till en och samma telefon och anknytning i växeln.

Rapporter

Rapporter

Förr

Att få en tydlig helhetsbild över företagets telefoni var omständligt förr och det var svårt att få ut total statistik över användningen av företagets mobiler.

With Dstny

Nu kan du få enkla totalrapporter med bara ett knapptryck och du kan dessutom prenumerera på dina favoritrapporter så att du får dessa direkt i mailen.

Räkna ut ditt pris