https://dstny-se.igomoon.agency/app/uploads/future_of_work_empathy.jpg

Kreativitet, samarbete och empati är framtiden inom den moderna arbetsplatsen

Förändringar sker fort nu. Väldigt fort. I en värld där hälsa, miljö och ekonomi kan kännas som ostadiga ämnen så kommer vi, med största sannolikhet, behöva vänja oss vid snabba förändringar även framöver.

Det pratas mycket om AI, Augmented Reality, automatisering, 5G och andra tekniska lösningar som ska hjälpa företag framåt, i en föränderlig värld. Men minst lika viktigt, om inte viktigare, är kreativitet, samarbete och empati. Heather McGowan är en av många framtidsstrateger som framhäver vikten av att investera i människan för att kunna leda ett framgångsrikt företag.

Snabb förändring kräver snabb anpassning

Vi slussas igenom förändringar, driven av teknologi, i en rasande fart. När ångmaskinen lanserades hade samhället två generationer på sig att vänja sig vid förändringen den innebar. Idag måste vi absorbera 4–5 olika paradigmskiften, inom en enda generation, menar Heather McGowan.

Det samma gäller för inlärning. För bara någon generation sedan så lärde man sig ett yrke när man var ung och sedan kunde man jobba med det hela livet. Idag behöver vi konstant lära oss nya saker och utvecklas för att hänga med i utvecklingen. Vi måste vara extremt anpassningsbara, både på arbetsmarknaden och i våra privatliv.

Hur bra ett företag presterar påverkas väldigt mycket av hur anpassningsbara dess medarbetare är.

En hybrid arbetsplats som kräver nytänkande

Under industrialismens tid handlade det om skalbar produktion, idag handlar det om skalbar anpassning och inlärning. Många jobb tros kunna automatiseras inom en snar framtid. Så det företag behöver fokusera mer på är saker som är svårare att automatisera, nämligen kreativitet och empati. Att anställa en person som är väldigt bra på en specifik uppgift blir mindre viktig. I stället så måste företag satsa på att tillåta och uppmuntra utveckling.

Teknologi är ett verktyg

Teknologi är ett verktyg och verktyg kräver en människa som hanterar det. Så vi är fortfarande av behov av människor för att utföra uppgifter, trots ökad automatisering. Enligt en rapport, från McKinsey Global Institute, om automatisering så kommer chansen för heltidsjobb finnas kvar för människor, dock så kan 75-375 miljoner personer behöva byta ut sina arbetsuppgifter till år 2030. Så det är en enorm anpassning som kommer krävas under de kommande åren.

Företag idag måste sluta fokusera på enbart vad de säljer och i stället lägga mer tid på vilket syfte det har. Och en viktig del av det arbetet har med den interna kulturen att göra. McGowan menar att de chefer som får sina företag att blomstra leder med trygghet och förtroende. Genom att låta sina anställda utvecklas inom sitt arbete skapar man ett högre värde, både för företaget i form av produktion och avkastning, men även för den anställde.

Lägg grunden för samarbete och kreativitet

På en arbetsplats där arbetssituationen kan vara att jobba 100% från kontoret, 100% hemifrån eller något där emellan så krävs rätt verktyg för att skapa rätt förutsättningar för samarbete och kreativitet. Med rätt samarbetsverktyg och sömlösa kommunikationsverktyg lägger företagare grunden för att både kunna knyta an till sina anställda och samtidigt låta dem knyta an till varandra, oavsett var i världen de befinner sig. Lägg fokus på att låta anställda lära sig, både av varandra, av omvärlden och av era kunder. På så sätt försäkrar du dig om att ditt företag kan följa med förändringarnas vindar och hålla sig relevant, både nu och i framtiden.